20 rokov skúseností­ v oblasti EXECUTIVE SEARCH
   
Teamconsult

Teamconsult s.r.o.
Italská 2, CZ-120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 514 609
E-mail: info@teamconsult.cz

A Glasford International® Partner