ON-LINE NÁSTROJE

Home / ON-LINE NÁSTROJE

Popri individuálnom poradenstve má každý účastník OP programu k dispozícii naše rozsiahle online nástroje. Vzory životopisov, ukážkové nácvikové videá typických pohovorov a ďalšie tipy a triky sú účastníkom OP programov trvalo prístupné. Koučinkové hodiny v rámci jednotlivých OP programov tak môžu byť použité výhradne pre diskusiu o individuálnej situácii účastníka.