SKUPINOVÝ OUTPLACEMENT

Home / SKUPINOVÝ OUTPLACEMENT

Na rozdiel od individuálneho outplacementu je pri prepúšťaní väčších homogénnych skupín vhodné využiť skupinový outplacement. Cieľom je poskytnúť profesionálne outplacementové poradenstvo širšiemu okruhu prepúšťaných zamestnancov na nemanažérskych pozíciách a zároveň udržať náklady pod kontrolou.

Skupinové programy spravidla zahŕňajú poskytnutie informácií o aktuálnej situácii na trhu práce, analýzu silných a slabých stránok účastníkov OP programu a tréning reálnych situácií z praxe. Táto metóda je vhodná pre skupiny tvorenej osobami pokiaľ možno s obdobným stupňom vzdelania, vekom, kvalifikácií a šancami na pracovnom trhu.