SKUPINOVÝ OUTPLACEMENT

Home / SKUPINOVÝ OUTPLACEMENT

Na rozdíl od individuálního outplacementu je při propouštění větších homogenních skupin vhodné využít skupinový outplacement. Cílem je poskytnout profesionální outplacementové poradenství širšímu okruhu propouštěných zaměstnanců na nemanažerských pozicích a zároveň udržet náklady pod kontrolou.

Skupinové programy zpravidla zahrnují poskytnutí informací o aktuální situaci na trhu práce, analýzu silných a slabých stránek účastníků OP programu a trénink reálných situací z praxe. Tato metoda je vhodná pro skupiny tvořené osobami pokud možno s obdobným stupněm vzdělání, věkem, kvalifikací a šancemi na pracovním trhu.