INDIVIDUÁLNÍ OUTPLACEMENT

Home / INDIVIDUÁLNÍ OUTPLACEMENT

Definice outplacementu (OP)

Outplacement je systematická profesionální pomoc propouštěným zaměstnancům, která je většinou financovaná ze strany zaměstnavatele. Hlavním cílem je zefektivnit chování daného zaměstnance na trhu práce a umožnit mu rychle najít nové pracovní uplatnění. Služba je poskytována až do doby úspěšné integrace propuštěného zaměstnance u nového zaměstnavatele. Outplacementové služby jsou zaměřeny na zaměstnance, kteří jsou nuceni v rámci změny firemní strategie, přesídlení firmy, fúze, outsourcingu, reorganizace, restrukturalizace či z důvodu jiných jimi nezaviněných okolností firmu opustit.

Výhody outplacementového poradenství pro zaměstnavatele:

· Zaměstnavatel se prezentuje vůči odcházejícím, ale i stávajícím zaměstnancům jako sociálně orientovaná společnost.
· Dochází ke snížení nežádoucí fluktuace mezi zůstávajícími zaměstnanci.
· Je zabráněno případným škodám na pověsti firmy u klientů a dodavatelů.
· Nejsou vedeny pracovně-právní spory v souvislosti s propouštěním.
· Dochází ke snížení nákladů na možné budoucí znovuzískávání zaměstnanců.

Individuální outplacement

Příklad dílčího postupu u individuálního outplacementového programu

Úvodní setkání Snížení frustrace, zklamání a úzkosti a navození změny nálady u propouštěného zaměstnance; objasnění obsahu outplacementového programu; stanovení časového plánu pro nadcházející týdny; vybudování partnerství a důvěry mezi koučem a účastníkem OP programu; nástin příležitostí a perspektiv v rámci procesu změny zaměstnání
Zhodnocení aktuální situace a analýza možných perspektiv účastníka OP programu Analýza silných a slabých stránek účastníka OP programu; analýza pracovních možností; stanovení budoucích kariérních cílů
Definování individuální strategie hledání pracovních příležitostí Analýza otevřeného trhu práce (pracovní nabídky v tisku a elektronických médiích, webové stránky různých zaměstnavatelů); analýza skrytého trhu práce; kontakt s personalisty a HR manažery
Příprava podkladů uchazeče o zaměstnání Optimalizace životopisu; osvědčení, certifikáty a jiné dokumenty; pomoc při formulaci průvodního dopisu
Trénink a příprava uchazeče Příprava na pracovní pohovory s firmami a personálně-poradenskými společnostmi; prezentační a argumentační techniky; řeč těla
Koučování v rámci procesu ucházení se o zaměstnání Podpora v průběhu hledání nového zaměstnání (vyhodnocení nových perspektiv, podpora při mzdovém vyjednávání, možná rizika v nové pracovní smlouvě)
Podpora v průběhu zapracování během zkušební doby Zhodnocení aktuální situace; identifikace klíčových oblastí; diskuze o možných řešeních případných problémových situací