Právne upozornenie

Home / Právne upozornenie

Ochranné známky, vzory a logá zobrazené na tomto webe sú majetkom spoločnosti Teamconsult CR s.r.o. a jej pobočiek.

Používanie alebo zneužitie týchto ochranných známok, vzorov a log bez nášho súhlasu je prísne zakázané.

Obsah a funkčnosť tohto webu sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Teamconsult CR s.r.o. Poskytujú sa vám bez akýchkoľvek záruk alebo vyhlásenia o presnosti alebo úplnosti.

Máte povolenie na prístup na tento web, rovnako ako právo sťahovať, zobrazovať a tlačiť jeho obsah za predpokladu, že ho nebudete meniť, reprodukovať a distribuovať bez nášho súhlasu. Pre ďalšie informácie kontaktujte: info@teamconsult.cz