Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Home / Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Sociálna angažovanosť spoločnosti Teamconsult vychádza z presvedčenia jej vedenia a zamestnancov. Teamconsult sa už niekoľko rokov podieľa na rôznych projektoch v sociálnej oblasti.

Projekt Mŕtve more (Dead Sea Project)
Managing Partner spoločnosti Teamconsult zorganizoval na základe osobných skúseností vo vlastnej rodine projekt, v rámci ktorého pobývalo každý rok 24 slovenských detí s kožnými chorobami v sprievode 8 ďalších osôb (rodičia, učitelia, lekári) počas 4 týždňov u Mŕtveho mora v Izraeli, kde boli v starostlivosti nemeckého liečebného centra.

Azylový dom Kladno
Už viac ako 10 rokov zhromažďujeme niekoľkokrát ročne vecné dary, ktoré následne odovzdávame azylovému domu v Kladne. Tieto dary sú k dispozícii ženám a deťom, ktoré v azylovom dome dočasne zdržiavajú.

Československá rehabilitačné spoločnosť Dr. Vojtu
Teamconsult podporuje Vojtovu spoločnosť už dlhý rad rokov prostredníctvom peňažných darov na financovanie jej činnosti. Vojtova spoločnosť uchováva lekárskej dedičstva prof. MUDr. Václava Vojtu, ktorý vyvinul veľmi úspešnú metódu pre liečbu porúch hybnosti.