Společenská odpovědnost firem (CSR)

Home / Společenská odpovědnost firem (CSR)

Sociální angažovanost společnosti Teamconsult vychází z přesvědčení jejího vedení a zaměstnanců. Teamconsult se již řadu let podílí na různých projektech v sociální oblasti.

Projekt Mrtvé moře (Dead Sea Project)

Managing Partner společnosti Teamconsult zorganizoval na základě osobních zkušeností ve vlastní rodině projekt, v rámci kterého pobývalo každý rok 24 českých dětí s kožními chorobami v doprovodu 8 dalších osob (rodiče, učitelé, lékaři) po dobu 4 týdnů u Mrtvého moře v Izraeli, kde byli v péči německého léčebného centra.

Azylový dům Kladno

Již více než 10 let shromažďujeme několikrát ročně věcné dary, které následně předáváme Azylovému domu v Kladně. Tyto dary jsou k dispozici ženám a dětem, které v azylovém domě dočasně přebývají.

Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty

Teamconsult podporuje Vojtovu společnost již dlouhou řadu let prostřednictvím peněžních darů na financování její činnosti. Vojtova společnost uchovává lékařské dědictví prof. MUDr. Václava Vojty, který vyvinul velmi úspěšnou metodu pro léčbu poruch hybnosti.

https://www.vojtovaspolecnost.cz/cs